Zorg en ondersteuning in Halderberge
Wonen en huishouden

Huishoudelijke ondersteuning vragen bij de gemeente

Als u door ouderdom, ziekte of handicap zelf niet in staat bent om de huishoudelijke taken uit te voeren en er is niemand die de taken kan overnemen, kunt u contact opnemen met het wijkteam om huishoudelijke ondersteuning te vragen.

Keukentafelgesprek

Heeft u een aanvraag gedaan bij de gemeente? Dan wordt u mogelijk uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Dit gesprek voert u met een Regie assistent. U bespreekt wat u nog wel kan en wat niet meer lukt in het huishouden.

Naar aanleiding van het gesprek ontvangt u een advies thuis om wel of geen huishoudelijke ondersteuning aan te vragen. Wanneer er bij u thuis iemand is die de huishoudelijke taken nog wel kan doen, komt u niet in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning.

Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden op het keukentafelgesprek? Lees dan de tips.

Voorliggende voorzieningen

Meestal zijn er laagdrempelige oplossingen voor uw probleem voorhanden. Zo’n oplossing heet een ‘voorliggende voorziening’. Samen met u bekijkt de gemeente alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld een boodschappendienst, klussendienst of maaltijdservice, in plaats van hulp van de thuiszorg.

In natura of met pgb

Soms lukt het niet om het probleem op een laagdrempelige manier op te lossen. Dan kan de gemeente voor u huishoudelijke ondersteuning organiseren. Dit kan op 2 manieren:

1. U krijgt hiushoudelijke ondersteuning via een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt en regelt deze hulp direct met de organisatie. Dit heet ook wel zorg in natura.

2. U huurt zelf een huishoudelijke hulp in. Deze betaalt u met het persoonsgebonden budget (pgb) dat u van de gemeente krijgt. Met een pgb kunt ook hulp inkopen bij een persoon of organisatie waarmee de gemeente geen contract heeft afgesloten.

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt voor huishoudelijke ondersteuning een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage.

Vraag tijdens het keukentafelgesprek altijd om meer informatie over de eigen bijdrage, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.