Zorg en ondersteuning in Halderberge
Wonen en huishouden

Vormen van hulp bij het huishouden

Huishoudelijke ondersteuning is ondersteuning voor mensen die hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Huishoudelijke hulp kunt u krijgen via de thuiszorg of van een zelfstandig werkende hulp. De ondersteuning kan licht zijn of zwaarder.

Schoonmaken, opruimen

Onder huishoudelijke ondersteuning valt onder andere:

Schoonmaken, de was verzorging en opruimen. Er komt bijvoorbeeld iemand bij u stofzuigen of bedden opmaken. In overleg wordt bepaald wat er moet gebeuren en hoe vaak. Deze ondersteuning heet ook wel Huishoudelijke Ondersteuning (HO). Het kan zijn dat u het zelf moet regelen en betalen. Wanneer u zelf (of het informele netwerk) geen zorg meer kunt dragen voor de was wordt deze naar het WasPunt gebracht

Huishouden organiseren

Het kan zijn dat er meer nodig is dan alleen hulp bij de huishoudelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld omdat u vergeetachtig wordt. Of omdat u door uw beperking moeite heeft om structuur aan te brengen in het huishouden. Of omdat u nog nooit zelf het huishouden hebt gedaan. De thuishulp denkt dan met u mee over wat er moet gebeuren in huis. De thuishulp kan u ook leren hoe u bepaalde huishoudelijke klussen uitvoert.

Samen heet dit ook wel Huishoudelijke Ondersteuning met Regie (HO+) of 'Hulp bij een gestructureerd huishouden'. Wanneer u zelf (of het informele netwerk) geen zorg meer kunt dragen voor de was wordt deze naar het WasPunt gebracht. Voor meer informatie over Huishoudelijke Ondersteuning en het WasPunt kunt u terecht bij het wijkteam.

Koken en boodschappen doen

De gemeente bepaalt uiteindelijk voor welke vormen van huishoudelijke ondersteuning u een vergoeding krijgt. Het is mogelijk dat een boterham smeren, koken of boodschappen doen onder huishoudelijke ondersteuning van de gemeente valt. Maar dit is niet in alle gevallen zo.

Vaak verwijst de gemeente eerst naar een andere oplossing:

Er zijn bovendien schoonmaakdiensten, glazenwassers, klusjesmannen etc. die u zelf kunt inschakelen voor hulp in het huishouden. Een overzicht vindt u op de pagina over huishoudelijke hulp zelf regelen.

Andere hulp van de thuiszorg

Misschien heeft u ook hulp nodig bij eten, douchen, aankleden of toiletbezoek. Dit kan ook via de thuiszorg. Dan is het geen hulp bij het huishouden, maar hulp bij persoonlijke verzorging. Dit valt niet onder de Wmo maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Huishoudelijke ondersteuning aanvragen

Heeft u moeite om uw huishouden zelf te doen? En kunnen mensen in uw omgeving u daarbij niet genoeg ondersteunen? Dan kunt u huishoudelijke ondersteuning vragen.