Zorg en ondersteuning in Halderberge
Wonen en huishouden

Crisisopvang

Kunt u niet meer thuis kunt wonen en heeft u acuut onderdak nodig? Dan kunt u terecht in de crisisopvang.

Crisisopvang

Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • financiële problemen

Mensen met dit soort problemen kunnen tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan tijdens kantooruren, contact op met een jeugdprofessional van de gemeente via tel. nr. 14 0165.

Wanneer er buiten kantooruren met spoed hulp nodig is, kunt u contact opnemen met spoedeisende zorg, via telefoonnummer 088 066 69 99.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112. Wanneer het minder haast heeft kunt u Veilig Thuis bellen op 0800 – 2000. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.
Zie ook
Organisaties