Zorg en ondersteuning in Halderberge
Zorg en ondersteuning

Het keukentafelgesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Wat is een keukentafelgesprek?

Als u via het wijkteam contact zoekt met de gemeente en om hulp of ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Na deze melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heet ook wel 'het keukentafelgesprek'.

Het gesprek wordt liefst bij u thuis gevoerd, vandaar de naam keukentafelgesprek. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden.

Tijdens het keukentafelgesprek praat u met een Regie assistent. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Na het gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt om uw problemen vast te stellen en een advies te maken met betrekking tot eventuele oplossingen.

Wie zijn er bij het keukentafelgesprek?

Het keukentafelgesprek voert u met een medewerker van het wijkteam. Gaat het over jeugdhulp, dan spreekt u waarschijnlijk met een Jeugdprofessional. Gaat het over de Wmo, dan spreekt u waarschijnlijk met een Regie assistent. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met méér dan 1 persoon.

De gemeente zal ook vragen of u iemand uit uw omgeving wilt uitnodigen. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger.

U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner uitnodigen voor het gesprek.

3 onderdelen

Tijdens het gesprek komen 3 belangrijke vragen aan bod:

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag of probleem op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Vindt u het lastig om hulp te vragen? Lees dan de tips onder Durf te vragen.

Wat voor hulp is er mogelijk?

Is er een dienst of activiteit in uw gemeente waar u uw probleem mee kunt oplossen? Dat is vaak professionele hulp of hulp van vrijwilligers.

De Regie assistent kijkt dan of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening. Of dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening.

Tips voor de voorbereiding

Wilt u weten hoe u zich voorbereidt op het keukentafelgesprek? Lees dan de tips.

Zie ook