Zorg en ondersteuning in Halderberge
Werk, geld en uitkering

De beslissing komt te laat

U heeft een uitkeringsinstantie gevraagd om ergens een beslissing over te nemen, bijvoorbeeld over een uitkering of een bezwaar dat u heeft ingediend. U krijgt maar geen antwoord.

Wat kunt u doen?

Het beste kunt u de uitkeringsinstantie bellen om te vragen welke termijn er voor deze beslissing staat. Is de instantie al over die tijd heen? Dan kunt u een brief schrijven waarin u de instantie vraagt om binnen 2 weken een beslissing te nemen. Boven de brief zet u 'Ingebrekestelling'.

Dwangsom vragen

In de brief schrijft u ook dat u aanspraak maakt op een dwangsom als de instantie niet binnen 2 weken een beslissing neemt. Een dwangsom is geld dat u krijgt als de instantie te laat beslist. Het is een manier om de instantie aan te sporen om snel een beslissing te nemen.

Hoe hoog is de dwangsom?

De dwangsom gaat na 2 weken in. De eerste 2 weken krijgt u € 20 per dag, de volgende 2 weken € 30 per dag en de 2 weken daarna € 40 per dag. Daarna stopt de dwangsom. In totaal kunt u dus nooit meer dan € 1260 krijgen.

Wat kunt u verder nog doen?

Heeft u 2 weken nadat u de brief heeft geschreven nog geen antwoord? Dan kunt u meteen in beroep gaan bij de rechter. Het is verstandig om hierbij hulp te vragen, bijvoorbeeld van het Juridisch Loket, de vakbond of uw rechtsbijstandsverzekering.