Zorg en ondersteuning in Halderberge
Werk, geld en uitkering

In beroep gaan tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie

Heeft u bezwaar gemaakt tegen de beslissing van een uitkeringsinstantie, maar krijgt u geen gelijk? Dan hoeft u zich daar niet bij neer te leggen. U kunt binnen 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen in beroep gaan bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht.

Hoe gaat u in beroep?

U schrijft een brief aan de rechtbank waarin u de zaak uitlegt. Die brief heet een beroepschrift. Bij het sturen van een beroepschrift moet u op dezelfde dingen letten als wanneer u een bezwaarschrift stuurt.

U kunt het beroepschrift afgeven bij de balie van de rechtbank (vraag een ontvangstbewijs) of met de post opsturen (liefst aangetekend). U kunt ook een beroepschrift indienen via internet. Dat kan met een webformulier op formulieren.rechtspraak.nl.

Tips

  • U kunt uw brief het beste ruim op tijd versturen, dus niet op de laatste dag.
  • Vult u op internet het webformulier in? Dan is het verstandig om goed op te letten of de verzending gelukt is.
  • De rechtbank stuurt een ontvangstbevestiging. Heeft u 3 dagen voor het einde van de termijn nog geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan kunt u even bellen of uw brief of webformulier wel is aangekomen. Is uw brief of webformulier nog niet aangekomen? Dan heeft u nog tijd om uw brief of webformulier opnieuw te versturen.