Zorg en ondersteuning in Halderberge
Werk, geld en uitkering

Mediation in bezwaarzaken

Als u bezwaar maakt tegen een beslissing, kan de instantie u vragen mee te doen aan mediation.

Wat is het?

Bij mediation probeert een medewerker van de uitkeringsinstantie samen met u het probleem op te lossen. Dit gebeurt onder begeleiding van een onafhankelijke persoon: de 'mediator'.

Wat is het voordeel?

Mediation gaat meestal sneller dan een bezwaarprocedure. Het duurt in elk geval nooit langer. Mediation is minder formeel dan de bezwaarprocedure. U zoekt samen naar een oplossing die voor u allebei goed is.

U bent niet verplicht om aan mediation mee te werken; u kunt er ook voor kiezen om gewoon de bezwaarprocedure te volgen.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de uitkomst van de mediation? Dan kunt u de organisatie altijd nog vragen om uw bezwaarschrift op de gewone manier te behandelen. Daar hebt u recht op volgens de wet. Tijdens de mediation is er natuurlijk al van alles besproken. Dat mag alleen bij de bezwaarprocedure worden gebruikt als u het daarmee eens bent.

Zie ook