Zorg en ondersteuning in Halderberge
Werk, geld en uitkering

Uitkering tijdens bezwaar- of beroepsprocedure

U heeft bezwaar of beroep aangetekend tegen een beslissing van UWV of de gemeente. Maar in de tussentijd krijgt u geen geld of weinig geld. Waar moet u dan van leven?

2 mogelijkheden:

  • Gaat het om een beslissing van UWV? Dan kunt u misschien bijstand krijgen van de gemeente. Het is verstandig om de bijstand zo snel mogelijk aan te vragen.
  • Kunt u geen bijstand krijgen? Of gaat het al om een beslissing van de gemeente over bijstand? Dan kunt u bij de rechter vragen om een voorlopige voorziening. U vraagt de rechter dan om u voorlopig toch een uitkering te geven. De rechter kijkt hoe belangrijk dit voor u is en hoe groot de kans is dat u gelijk krijgt in de bezwaar- of beroepsprocedure.

Waar vraag ik de voorlopige voorziening aan?

U vraagt de voorlopige voorziening aan bij de rechter. Bij welke rechter moet u zijn?

  • tijdens de bezwaarprocedure: bij de rechtbank in uw regio (afdeling bestuursrecht).
  • tijdens de beroepsprocedure: bij de rechtbank die uw zaak in behandeling heeft.
  • tijdens het hoger beroep: bij de Centrale Raad van Beroep.

U kunt altijd bij het Juridisch Loket navragen bij welke rechter of rechtbank u moet zijn.

Hoe aanvragen?

U kunt de voorlopige voorziening zelf aanvragen. Daarvoor schrijft u een brief naar de rechtbank of Centrale Raad van Beroep. Boven de brief zet u ‘Verzoekschrift voorlopige voorziening’. In de brief schrijft u waarom u het verzoek doet.
U kunt het verzoek trouwens ook via internet indienen. En u mag ook een advocaat of sociaal raadsman vragen om de brief voor u te schrijven.

Wat kost het?

Het verzoek is niet gratis: bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep betaalt u € 47 voor het verzoek, als het over een uitkering of over huurtoeslag gaat. Gaat het over iets anders, dan betaalt u € 174. Hebt u een erg laag netto-inkomen, dan kunt u in het beroepschrift vragen om vrijstelling van het griffierecht.