Zorg en ondersteuning in Halderberge
Werk, geld en uitkering

Bijstand aanvragen

U vraagt bijstand aan bij het UWV. Dit doet u op internet, via werk.nl. U schrijft u op de website eerst in als

werkzoekende in bij het UWV. Daarna kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. U gebruikt hiervoor uw DigiD. U kunt u

ook bij het UWV zelf inschrijven en een uitkering aanvragen. Op ongeveer dertig Werkpleinen heeft het UWV een balie.

Op gesprek

Na de aanvraag krijgt u een gesprek bij het Werkplein. U moet bewijsstukken meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld: uw burgerservicenummer (BSN), uw huurcontract en een recent overzicht van de bij- en afschrijvingen op uw bankrekening. Bij uw inschrijving op internet of op het aanvraagformulier staat precies wat u moet meenemen.

Na de aanvraag krijgt u een gesprek op het Werkplein of bij het Werkplein. U moet bewijsstukken meenemen naar

het gesprek, bijvoorbeeld: uw burgerservicenummer (BSN), uw huurcontract en een recent overzicht van de bij- en

afschrijvingen op uw bankrekening. Bij uw inschrijving op internet of op het aanvraagformulier staat precies wat u moet

meenemen.

Bericht over de uitkering

Binnen 8 weken ontvangt u bericht van het Werkplein. Heeft u recht op een bijstandsuitkering? Dan krijgt u deze toegekend vanaf de dag dat u zich heeft gemeld bij UWV. Nooit vanaf een eerdere datum.

Binnen acht weken ontvangt u bericht van het Werkplein. Heeft u recht op een bijstandsuitkering? Dan krijgt u deze

toegekend vanaf de dag dat u zich heeft gemeld bij UWV. Nooit vanaf een eerdere datum.