Zorg en ondersteuning in Halderberge
Werk, geld en uitkering

Bijstand voor mensen in een instelling (zak- en kleedgeld)

Heeft u bijstand en gaat u voor meer dan 3 maanden naar een zorginstelling of verpleeghuis, een revalidatiekliniek of een andere instelling? Dan krijgt u een lagere bijstandsuitkering.

Waarom?

In een instelling hoeft u een heleboel dingen niet meer zelf te betalen, zoals eten, huur en andere kosten. U krijgt daarom alleen nog 'zak- en kleedgeld'. Dat is een lagere bijstandsuitkering.

Hoeveel bijstand?

Hoeveel geld u krijgt, hangt af van uw situatie. Per 1 januari 2019 gelden de volgende maximum nettobedragen:

  • Bent u alleenstaand of een alleenstaande ouder? Dan krijgt u € 308,48 per maand. Hierbij komt nog een vakantietoeslag van € 16,24 per maand.
  • Heeft u een partner en verblijft u allebei in de instelling? Dan krijgt u samen € 479,84 per maand. Hierbij komt een vakantietoeslag van € 25,25 per maand.
  • Heeft u een partner maar woont die nog thuis? Dan krijgt u € 308,48 per maand (dat is het bedrag voor een alleenstaande). Uw thuiswonende partner krijgt een 'gewone' bijstandsuitkering voor een alleenstaande (ouder).

De vakantietoeslag wordt opgespaard en krijgt u eenmaal per jaar, in juni, uitgekeerd.
U krijgt ook een bijdrage voor de premie van uw zorgverzekering. Dit is per maand:

  • € 35 als u alleen in de instelling woont.
  • € 75 als u samen met uw partner in de instelling woont.