Zorg en ondersteuning in Halderberge
Werk, geld en uitkering

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen

Er gaat wel eens wat mis bij de betaling van een uitkering, waardoor u meer geld krijgt dan waar u recht op heeft. UWV, de SVB en het Werkplein kunnen het te veel betaalde geld van u terugvragen. In de wet wordt dat terugvorderen genoemd.

Oorzaak niet belangrijk

Het maakt niet uit waardoor er te veel is betaald, door een fout van de uitkeringsinstantie of misschien door uw fout. Als UWV, de SVB of het Werkplein op tijd (binnen 5 jaar) begint met terugvragen, dan moet u terugbetalen.

Bijstand: oorzaak wel belangrijk

Er is een uitzondering: bij een bijstandsuitkering (Participatiewet) maakt het wel uit waardoor er te veel is betaald. Heeft u een juiste beslissing van het Werkplein gekregen, maar is er iets fout gegaan bij de betaling? Dan mag het Werkplein alleen terugvorderen als u had kunnen begrijpen dat er een fout is gemaakt. U heeft bijvoorbeeld per ongeluk 2 keer dezelfde maanduitkering gekregen. Het Werkplein moet binnen 2 jaar terugvorderen.

In de problemen?

Komt u ernstig in de problemen doordat een instantie geld van u terugvraagt? Maak dat dan duidelijk. De instantie kan dan een betalingsregeling met u afspreken. U moet altijd een bepaald bedrag overhouden om van te leven. Dat is ongeveer 90% van een voor uw situatie geldende bijstandsuitkering (dus voor een alleenstaande of voor gehuwden). Dit bedrag heet de beslagvrije voet. Houdt u te weinig over om van te leven? Geef dit dan altijd door aan de uitkeringsinstantie!

Niet mee eens

Vindt u dat u wel recht heeft op het geld en dat de instantie het niet mag terugvorderen? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing om geld terug te vragen.

Zie ook