Zorg en ondersteuning in Halderberge
Werk, geld en uitkering

WW-uitkering en ziekte

U heeft een WW-uitkering en wordt ziek. Wat moet u doen? En wat gebeurt er met uw uitkering?
U moet zich in ieder geval binnen 48 uur ziek melden bij UWV. Verder houdt u recht op een uitkering.

Hoe lang?

Als u ziek wordt loopt de WW-uitkering de eerste 13 weken gewoon door. U moet gewoon doorgaan met solliciteren, maar alleen als u daartoe in staat bent. UWV bepaalt of dat zo is. Als u meerdere malen ziek bent en er zit minder dan vier weken tussen de ziekteperiodes, dan worden al deze periodes bij elkaar opgeteld en beschouwd als één periode. Na 13 weken ziekte stopt de WW-uitkering en krijgt u een Ziektewet-uitkering.

Weer beter?

Als u weer beter bent, geef dat dan uiterlijk de 2e dag door aan UWV via MijnUWV. U logt in met uw DigiD. Als u zich niet beter meldt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.
U kunt weer WW krijgen als de maximale duur van uw WW-uitkering nog niet is bereikt. Wel worden de eerste 13 weken van uw ziekte van uw maximale uitkeringsduur afgetrokken.
Was de maximale duur van uw WW-uitkering al bereikt voordat u een Ziektewet-uitkering kreeg? Dan krijgt u geen WW-uitkering meer.