Zorg en ondersteuning in Halderberge
Meedenkcoach

MEE denk coach

Meedenkcoach Irma van der Klok
Te bereiken via wijkteam@halderberge.nl en via het algemene telefoonnummer 14 0165

De meedenkcoach biedt kortdurende ondersteuning aan bewoners van de gemeente Halderberge. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, helaas maken bepaalde situaties dit lastig, denk aan financiële zorgen, een beperking of weinig sociale contacten. Wanneer dit speelt kan het fijn zijn om een steuntje in de rug te krijgen.

De meedenkcoach kan dit steuntje bieden, in de vorm van informatie of advies. Samen met de betrokkene wordt geïnventariseerd wat de vraag is, wat er goed gaat en waar er hulp nodig is.

Wanneer er op lange termijn ondersteuning nodig is, denkt de meedenkcoach mee wat er nodig is en wie de ondersteuning kan bieden. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan jongeren in de overgang van 18- naar 18+.

De meedenkcoach adviseert en ondersteunt de jongere. In sommige gevallen is er meer nodig dan alleen advies. De meedenkcoach kan de jongere ook kortdurend begeleiden om zo zijn/haar doel te bereiken. Per situatie wordt bekeken wat er nodig is.

Het doel van de meedenkcoach is om te voorkomen dat er jongeren tussen wal en schip vallen. Met de juiste hulp en/of ondersteuning kan de jongere zelf verder op weg.